Skip Navigation LinksAna Sayfa > Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi > Av ve Yaban Hayatı

Av ve Yaban Hayatı

Envanter ve Av turizmi kapsamında; 4915 sayılı Kara Avcılığı Kanununa göre yaban hayatını koruma ve geliştirme çalışmalarımız her yıl olduğu gibi 2017 yılında da yoğun bir şekilde sürdürülmektedir.

YIILAR İTİBARİYLE İLİMİZDE AV TURİZMİ FALİYETLERİNDE BULUNAN AVCILAR AİT TABLOLAR YILLAR İTİBARİYLE YABAN KEÇİSİ ENVANTER BİLGİLERİ

 

 

 

ADIYAMAN ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZDE

AV KILAVUZLUĞU SEMİNERİ VERİLDİ.

 

Orman ve Su İşleriBakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünün 28.02.2014 tarih ve67207 sayılı yazımızla uygulamaya giren “Av Kılavuzlarının Seçimi, Çalışma veGörev Almalarıyla ilgili Talimatı”; 23.01.2017 tarihinde “AvKılavuzlarının Seçimi, Eğitimi, Çalışma ve Görevleriyle İlgili Talimat’’ olarakdeğiştirilmiştir. Talimat gereğince Orman ve Su İşleri Bakanlığı III. Bölge MüdürlüğüAdıyaman Şube Müdürlüğünce Av Kılavuzluğu 27-28/09.2017 tarihlerinde eğitimsemineri yapılmıştır.

 

Adıyamanil genelinde her yıl düzenli olarak yapılmakta olan ve Aralık 2016 tarihinde 11alanda envanter sayımı sonuçlarına göre 2717 Yaban Keçi ve 375Adet Melez Keçi olmak üzere Toplam 3092  Yabankeçisi sayılmıştır. Türkiye de Av Turizm kapsamında Adıyaman ŞubeMüdürlüğü ilk sırada bulunmaktadır.

4915Kara Avcılığı Kanunun Yerli ve Yabancı Avcıların Av Turizm KapsamındaAvlanmalarına ilişkin usul ve esaslar hakkında Yönetmelik gereği Avlağa yakınKöy ve belediye halkı ile yerel avcı kuruluşlardan alınan av hayvanınıbelirlemede avcı ve acentelere yardımcı olacak kişi şeklinde tanımlanan AVKILAVUZU olarak av organizasyonlarında görev alan kişilerle 27-28/09.2017tarihinde yapılan Av Kılavuzu Eğitim semineri ve sınavında başarılı olan 15Kişiye  Av kılavuzu sertifika vekimlikleri Adıyaman Şube Müdürlüğümüzce 02.10.2017 tarihinde verilmiştir. YabanKeçi avına gelen yerli ve Yabancı Avcılara av esnasında Şube Müdürlüğümüzcebelirlenen sertifikalı kılavuzlar eşlik edeceklerdir.
 

 

İlimizde Yapılan Çalışmalar Neticesinde Avlak Sayıları Arttırıldı.

Adıyaman Şube Müdürlüğümüzce İl genelinde 13 adet Genel Avlak 10 Adet Devlet Avlağı olmak üzere toplam 23 Avlak bulunmaktadır.

Envanter çalışmalarına ait görüntüler

Envanter çalışmaları esnasında kaydedilen Yaban keçisi (Capra aegagrus) sürüsüne

ait bir görüntü.

                                                Av Turizmi

Av Turizmi kapsamında av yapılan yaban keçileri ve avcılara ait görüntüler.

 

 

    Doğa Koruma Şube Müdürlüğümüzün Yıllar itibariyle Köy Tüzel Kişiliği hesaplarına aktarılan %60 Katkı Payı aşağıda belirtilmiştir.

2010-2011 Yılı         30 Köy    80.431,00 TL

2011-2012 Yılı         30 Köy    89.490,00 TL

2012-2013 Yılı         30 Köy    71.218,00 TL

2013-2014 Yılı         38 Köy    69.710,00 TL

2014-2015 Yılı         46 Köy    509.434,44 TL

2015-2016 Yılı             0 Köy     0 TL

2016-2017 Yılı             0 Köy     0 TL

2017-2018 Yılı             5 Köy     132.318,00 TL