Skip Navigation LinksAna Sayfa > Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi > Tabiat Parkları

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı

Gölbaşı, Adıyaman’ın 63 km uzaklığında bulunan bir ilçesidir. Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu’yu Doğu Anadolu’ya bağlayan Gaziantep-Malatya karayolu ile Adana-Malatya demiryolu güzergâhında yer alır.

Gölbaşı Gölü'nün güneybatısına kurulmuş olan ilçenin, doğusunda Malatya’nın Doğanşehir ilçesi ile Adıyaman’ın Tut İlçesi, batısında Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Çağlayancerit ilçeleri, kuzeyinde Kahramanmaraş’ın Nurhak ilçesi, güneyinde Adıyaman’ın Besni ilçesi yer almaktadır.

İlçeye adını veren ‘Gölbaşı Gölü’ ilçe merkezinde olup göllerin en büyüğüdür. Kuzeydoğu ve Güneybatı yönündeki çöküntü hendeğinin yüksekliği 863 metredir. Oluşum bakımından kartik tektonik göller grubundandır. Suyu tatlı, fakat içmeye elverişli değildir. Gölün uzanışı, doğu-batı yönlü olup, güneyinde bir miktar ovalık alan, sonrasında is platoluk alan görülür. Bazı yerlerde alüvyon saha yer alır. Göl, yağmur, kar ve küçük dereciklerin yanı sıra tabanında bulunan kaynaktan beslenir. Batı istikametinde kanalla Azaplı gölüne bağlanır. Gölleri birbirine bağlayan bu kanal ilerisi için su sporları yapmaya elverişli konumdadır. Bu özelliğiyle de GAP mesire alanı olarak ilan edilmiştir.

 

Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı

Adıyaman ili Gölbaşı ilçesi hudutları dâhilinde bulanan Gölbaşı İnekli ve Azaplı göllerini de içerisinde bulunan 1687 hektarlık alan 2873 sayılı mili parklar kanunu 3. maddesine göre 28.06.2008 tarihinde ‘Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı’ olarak ilan edilmiş sulak alan ekosistem vasfındadır. Yerli ve göçmen çok sayıda kuş türü için yumurtlama, yavru çıkarma ve mevsimlik yaşama alanı olduğu ve bu göller ötücü ve su kuşlarının yani sıra başta balık türleri ve sucul canlılarını da bünyesinde bulundurmaktadır. Gölün çevresi Sazlıkların yanı sıra çeşitli Otsu odunsu bitkilerde bulunmaktadır. Bu alanlarda kuşların yoğun olduğu mevsimlerde kuş gözlemlerinin yapılması için Bağlarbaşı Köyü’nde kuş gözlem kulesi, kuş gözlem evi, seyir terası ve sunum binası mevcut olup gölbaşı gölü yanında ziyaretçilerin göl manzarasını seyretmek ve spor yapmak için yürüyüş yolları, oturma birimleri, çocuklar için çocuk oyun alanları mevcuttur. Tabiat Parkına ait Gelişim Planı da hazırlanmıştır.

Gölbaşı Gölleri Yönetim Planı Projesi

Ülkemizdeki sulak alanların sahip olduğu kendine özgü ekosistem özellikleri dikkate alınmadan, bazı sulak alanlar çeşitli amaçlar (tarım, sanayi ve yerleşim alanı) için tamamen kurutulmuş, bazıları aşırı ve plansız bir biçimde kullanılarak sahip oldukları zengin biyolojik çeşitlilik yok olma noktasına gelmiştir. Günümüzde ancak koruma altına alınmış az sayıda sulak alan varlığını sürdürebilmektedir. Ülkemizde sulak alanların korunması, planlanması ve yönetimi konusunda son yıllarda en azından düşünce planında ilerlemeler sağlanmıştır.  Ancak uygulamalar oldukça yetersizdir.

Ülkemizde sulak alanlardaki koruma ve kullanım esaslarını tespit etmek, koruma tedbirlerini almak üzere 4856 Sayılı Kanun’un 13. maddesinin "c" ve "e" bentleri gereğince Çevre ve Orman Bakanlığı görevli ve yetkili kılınmıştır.

            Gerek 1984 yılında taraf olduğumuz "Avrupa'nın Yaban Hayatı ve Yaşam Ortamlarının Korunması (BERN) Sözleşmesi" ile Rio'da imzaladığımız Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ve 1994 yılında taraf olduğumuz RAMSAR (Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi) Sözleşmesi ile AB Kuş ve Habitat direktiflerinden doğan uluslararası yükümlülüklerimiz, gerekse 11.1.1993 tarih ve 1993/1 sayılı "Sulak Alanların Korunması" hakkında yayımlanan Başbakanlık Genelgesi,  30 Ocak 2002 tarih ve 24656 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 17.05.2005 tarih ve 25818 sayılı resmi Gazete’de yayınlandığı şekliyle revize edilen "Sulak Alanların Korunması Yönetmeliği" ve “2003-2008 Ulusal Sulak Alan Stratejisi’nden kaynaklanan sorumluluklarımız gereği var olan sulak alanların ekolojik dengesini korumak, geliştirmek ve yönetmek durumundayız. Hatta daha önce kurutulan veya ekosistemi tahrip olan sulak alanları da rehabilitasyon çalışmalarıyla tekrar geri kazanmamız gerekmektedir.

Akdeniz Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi arasındaki en önemli sulak alanı oluşturan Gölbaşı Gölleri (İnekli, Azaplı, Gölbaşı) Doğu Anadolu Fay Zonu içerisinde Gölbaşı Depresyonunda yer almaktadır. Tatlı su ekosistemi içerisinde zengin biyolojik çeşitliliği sahip olan Gölbaşı Gölleri,  Afrika ile Avrupa arasındaki göçmen kuşların kullandığı göç yolu üzerinde yer almaktadır. Ancak Gölbaşı Gölleri de yukarıda ifade edilen tehlikelerle maruz kalmaktadır. Özellikle 1970 ve 1980’li yıllarda göllerin çevresindeki bazı alanların kurutulması, içme ve kullanma suyu olarak göl sularından yararlanılması gölleri ve sahip oldukları ekosistemi olumsuz yönde etkilemektedir.

Gölbaşı Gölleri ile ilgili bugüne kadar Biricik (1994) tarafından “Gölbaşı Depresyonu” adıyla bir makale yayımlanmıştır. Bu makalede göllerin oluşumu açıklanmış, bunun yanında hidrografik ve kimyasal özelliklerine yüzeysel olarak değinilmiştir. Gölbaşı göllerinde ekolojik faktörler olarak nitelendirilen iklim, flora, fauna, su kaynakları, taban suyu ve yeraltı suyu ile toprak kaynaklarına ilişkin bu güne kadar her hangi bir bilimsel çalışma yapılmadığı gibi, söz konusu alanların sosyo - ekonomik analizleri de yapılmamıştır. Dünya üzerinde ileri teknikler kullanarak sulak alanların ekosistemi, bunların kullanımı ve yönetimi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Ancak ülkemizde bu teknikleri (CBS ve UA) kullanarak sulak alanların belirlenmesi, izlenmesi ve yönetimi ile ilgili hemen hemen hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Bu proje kapsamında hazırlanacak olan sulak alan yönetim planı,  bölge ve Türkiye genelindeki diğer sulak alanların korunması için bir model oluşturulması amaçlanmıştır.

2005 yılı sonunda başlatılan ve TÜBİTAK destekli olan Proje Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Coğrafya Bölümünden Doç Dr. Mehmet GÜRBÜZ başkanlığında bir ekip tarafından yürütülmüş ve proje 2007 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Tabiat Parkına Modern Mescit yapılarak hizmete sunuldu.

Tabiat Parkına Bay - Bayan Mescit, Çocuk Emzirme Odası, wcler, Şube Müdürlüğümüzce yaptırılarak ziyaretçilerin hizmetine sunulmuştur.

TABİAT PARKINA AHŞAP BÜFE YAPILARAK HİZMETE SUNULDU.

 

Gölbaşı Gölleri Tabit Parkı Kuş Envanteri İçin... Tıklayınn GölbaşıKuşEnvanteri.pdf

Adıyaman Şube Müdürlüğümüzce Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı ziyaretçilerine daha iyi hizmet sunmak amacıyla Adıyaman Açık Ceza Evi Müdürlüğüne 4 Adet Kamelya, 5 Adet Ahşap köprü yaptırılmıştır.

 

Gölbaşı Tabiat Parkında GEP Eylem Planı Çalışmaları Yapıldı.

 

 


Şube Müdürlüğümüz Korunan alanlarından Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkında 2018-2019 Yılları arası GEP  Planı çalışmaları doğrultusunda yapılması düşünülen Çevre düzenlemesi çalışmaların nihai kararların alınması için; Adıyaman Valisi Sayın Nurullah Naci KALKANCI, Gölbaşı Belediye Başkanı Yusuf ÖZDEMİR, İlçe Kaymakamı Can AKSOY, Şanlıurfa Doğa Koruma ve Milli Parklar III. Bölge Müdürü İsrafil ERDOĞAN, Bölge Müdürlüğü ve Adıyaman İl Şube Müdürlüğü Personeli ve İlçede bulunan Kamu kurum kuruluş amirleri ile birlikte Gölbaşı İlçesinde bulunan Tabiat parkında incelemelerde bulunmuşlardır.

 

Yapılan Teknik çalışmalar sonucu Projeler Genel Müdürlük Onayından sonra Yöre halkının daha iyi imkânlara kavuşması için;

-Granit Küp Taşla yol yapımı,

-Ahşaptan Çocuk Oyun grubu,

-Spor gurupları,

-Çocuklar için kum havuzu,

-Tekne yanaşma iskelesi,

-Ürün satış reyonları,

-Kamelya yapımı.

 

Bakanlığımız çalışmalarından Sahipsiz Sokak hayvanları için 4 Adet 3 gözlü Köpek kulübesi yapılmış, Bir adet kulübe Tabiat parkı içine yerleştirilmiştir.

Tabiat Parkı Çalışmalar Devam Ediyor.

Şube Müdürlüğümüzün Korunan alanlardan Gölbaşı Gölleri Tabiat Parkı, Gölün

doğal yapısına uygun çevre düzenlemesi olarak ; 500 metre uzunlukta 2 metre

genişlikte küp taş ile yürüyüş yolları-Aydınlatma direği,

 İskele yapımı, 5’er Adet Çeşme ve Bulaşık yıkama alanı, 4500 M² çim alanı ve sulama sistemlerinin oluşturulması, Sulama tesisatın döşenmesi, Gölde yaşayan canlılar için üstü ahşap demir profilden 4 ada yapıldı.