Skip Navigation LinksAna Sayfa > Etik Komisyonu Toplantı Tutanağı

İÇİŞLERİ BAKANLIĞIETİK KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI
Karar No : 2009/3

Konu :


İçişleri Bakanlığı Etik komisyonu Adnan YILMAZ’ın başkanlığında; komisyon üyeleri Şerif YILMAZ, Dr. Ahmet SARICAN, Kadir ÇAKIR, Mustafa YARDIMCI ve Cemil Özgür ÖNEĞİ’nin iştirakleri ile 03.03.2009 tarihinde ve saat 10.00’da Komisyon Üyesi Cemil Özgür ÖNEĞİ’nin makamında toplanmış, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının 21.01.2009 tarih ve 57 sayılı yazısı gereğince Bakanlığımız birimlerinden gelen görüşler değerlendirilerek;26 Mayıs 2009 tarihinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında Dr. Ahmet SARICAN ve Kadir ÇAKIR tarafından, 29 Eylül 2009 tarihinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında Cemil Özgür ÖNEĞİ ve Birhan USLU tarafından, 20 Ekim 2009 tarihinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında Cemil Özgür ÖNEĞİ ve Birhan USLU tarafından Bakanlık merkez konferans salonunda, 17 Kasım 2009 tarihinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında Dr. Ahmet SARICAN ve Kadir ÇAKIR, 08 Aralık 2009 tarihinde 10.00 – 12.00 saatleri arasında Dr. Ahmet SARICAN ve Kadir ÇAKIR tarafından Eğitim Dairesi Başkanlığında, Bakanlığımız merkez birimlerinin personeline yönelik “Etik ve Etik Kültürünün Geliştirilmesi” konusunda “Etik Eğitim Stratejisinin” kabul edilerek Bakanlık Makamının Onayına, onaydan sonra da Başbakanlığa sunulmasına,
Kaymakam Adayları ve Aday memurların yetiştirilmesi kurslarında Eğitim Dairesi Başkanlığınca söz konusu eğitimin verilmesi,
Bakanlığımız taşra personeline Valiliklerce etik eğitimi verilmesi,
Söz konusu konferanslarla kısa anketler hazırlanıp uygulanması,


Hususlarına oy birliğiyle karar verilmiştir. 03.03.2009

Adnan YILMAZ

Strateji Geliştirme Başkanı

Komisyon Başkanı
 Şerif YILMAZ                        Dr. Ahmet SARICAN                           Kadir ÇAKIR

 Genel Müdür Yardımcısı                  Genel Müdür Yardımcısı                       Hukuk Müşaviri      

     Komisyon Üyesi                            Komisyon Üyesi                              Komisyon Üyesi  Mustafa YARDIMCI Cemil Özgür ÖNEĞİ

Daire Başkanı Daire Başkanı

Komisyon Üyesi Komisyon Üyesi