Skip Navigation LinksAna Sayfa > Haberler

İlimizde 2 Yıldır devam eden Biyoçeşitlilik Çalışması Başarıyla Tamamlandı.

Eylül 13, 2018

ULUSAL BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK ENVANTER VE İZLEME” PROJESİ

           Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından yürütülen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme” Projesi kapsamında Uluslararası antlaşmalar (BÇS, Bern, CITES ve Ramsar Sözleşmeleri) ve Ulusal mevzuatımız gereği Bakanlığımızca, Ülkemiz genelinde 2013-2018 yılları arasında gerek eksik, tamamlanmamış olan envanter çalışmalarının tamamlanması, gerekse biyolojik çeşitliliğin izlenmesi maksadıyla Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesini Orman ve Su İşleri Bakanlığınca yürütülmektedir.
            Biyolojik çeşitliliğin etkin korunması ve sürdürülebilir kullanımının sağlanması, dinamik izlemenin zamansal ve konumsal eksende gerçekleştirilmesi ile doğa koruma, doğal kaynak yönetimi ve Adıyaman’ın arazi kullanım planlarının yapılanmasında gerçekleştirilecek yatırım projelerinin yönlendirilmesi, seçeneklerin oluşturulmasına ve Orman ve Su İşleri Bakanlığınca koordine edilen ulusal biyolojik çeşitlilik envanter ve izleme çalışmalarına katkı sağlamaktadır.

             Adıyaman sınırları içinde yer alan çalışmalarda 1:25000 ölçekli paftalar baz alındı. Teknik şartnamede belirlenen hususlara uymak kaydıyla biyolojik çeşitlilik envanter verilerinin literatür ve araziden sağlanması, izleme göstergelerinin belirlenmesi ve bu göstergeler üzerinden etkin izlemenin gerçekleştirilebilmesi için uygun yönetimin ve izleme planının hazırlanması amacıyla 26.10.2016 tarihinde ihale gerçekleştirildi. Üniversite hocalarımızın katkıları ile İki yıl içerisinde envanter çalışmaları tamamlandı.

            “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme” Projesi kapsamında Adıyaman’da ki biyolojik çeşitlilik araştırılmış, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü tarafından ihalesi yapılan proje ile Adıyaman’ın karasal ve iç su ekosistemlerinin biyolojik çeşitliliği envanteri çıkartılarak risk altındaki taksonların izlenmesine yönelik çalışma gerçekleştirilecek.
               “Adıyaman’ın karasal ve iç su ekosistemleri biyolojik çeşitliliği envanteri ve risk altındaki taksonların izlenmesine yönelik araştırma için yapılacak çalışmaları, çalışmalar sonucunda izleme metodolojisinin oluşturulması ve izleme için gerekli önerilerin yer aldığı Bilimsel raporlar hazırlandı.10 Eylül 2018 tarihinde Rabat otelde  Doğa  Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünden konunun uzmanları, Vali yardımcısı, 3.Bölge Müdürlüğünden ve Adıyaman Şube Müdürlüğünden uzman kişiler, Üniversitelerden uzman kişiler ve Bölgedeki STK katılımıyla Adıyaman İlinin Karasal ve İçsu sistemleri Biyolojik çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi kapsamında  Envanter ve İzleme Eğitimi yapılarak  gelinen son durumun değerlendirilmesi ve gelecek için nelerin yapılacağı ortaya konulması hedeflenmektedir.

Adıyaman İlinin Karasal ve İç Su Ekosistemleri Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme projesi kapsamında damarlı bitkiler bitkiler, iç su balıkları, çft yaşamlılar, sürüngenler, kuşlar ve memelilere ilişkin arazi çalışmaları yapılmış olup, tohumsuz bitkiler ve omurgasız hayvanlar için, sadece literatür çalışmaları yapılmıştır.